Trenażery przemysłowe

EGERIA oferuje pojedyńcze symulatory pożarowe, jak również rozwiązania przystosowane do potrzeb poligonów szkoleniowych, włączając:

Symulatory/systemy:

Polecamy: HAZMAT TANKER FIRETRAINER® O-100

Mobilny Trenażer-Cysterna O-100 symuluje dwa rozległe pożary rozlanego paliwa, pożar kołnierza, pożar zaworu ciśnieniowego, jak również scenariusze innych przecieków.

Trenażer O-100 jest idealnym rozwiązaniem dla treningu służb ratowniczo gaśniczych zarówno miejskich, jak i lotniskowych oraz wojskowych. Symuluje pożar cysterny, awarii przy cysternie oraz zdarzeń w wyniku ataków terrorystycznych. System jest w pełni mobilny, pozwala na trening w różnych miejscach.