Trenażery mobilne

Portable Fire & Haz-Mat FIRETRAINER® O-100

Mobilny Trenażer-Cysterna O-100 symuluje dwa rozległe pożary rozlanego paliwa, pożar kołnierza, pożar zaworu ciśnieniowego, jak również scenariusze innych przecieków.

Trenażer O-100 jest idealnym rozwiązaniem dla treningu służb ratowniczo gaśniczych zarówno miejskich, jak i lotniskowych oraz wojskowych. Symuluje pożar cysterny, awarii przy cysternie oraz zdarzeń w wyniku ataków terrorystycznych. System jest w pełni mobilny, pozwala na trening w różnych miejscach.

Mobile FIRETRAINER® ML-2000

System umieszczony jest w czterdziestostopowej naczepie przeznaczonej do transportu drogowego. Zapewnia to możliwość prowadzenia szkoleń w różnych miejscach bez długotrwałych przygotowań konstrukcyjnych i czasochłonnego uruchamiania systemu.

Całość wykonana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi europejskimi dyrektywami, regulacjami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń wykorzystujących gaz palny (DIN 14097 T2). Posiada również certyfikat TUV

Trenażer Mobile Fire Trainer ML2000 daje możliwość uzyskania całkowicie realistycznych warunków pożarów wewnętrznych, a po zastosowaniu opcjonalnych makiet, również pożarów zewnętrznych. Wszystkie cechy takie jak rozmiar pożaru (zgodny z kubaturą trenażera), zachowanie płomieni, temperatura, hałas, intensywność oświetlenia, intensywność zadymienia, przeszkody, są zgodne z naturalnymi cechami występującymi w trakcie rzeczywistego pożaru. Pozwala to na realizację szkoleń i treningów z zakresu gaszenia, oraz prowadzenia akcji poszukiwawczej i ratunkowej.

Zastosowany w trenażerze system komputerowy daje instruktorom możliwość samodzielnego projektowania scenariuszy zdarzenia (pożarów klas A, B i C), oraz nieograniczonego powtarzania dokładnie tego samego scenariusza (porównywania zachowań szkolonych i stosowanych taktyk wielu grup w tym samym scenariuszu, oraz odwrotnie - zachowanie jednej grupy w wielu scenariuszach). W trenażerze można stosować od 2 do 4 miejsc pożarowych. Podstawowe to: uniwersalne – miejsca przeznaczone do postawienia różnych makiet (łóżko, kanapa, kuchnia gazowa, butle gazowe itp.), oraz flashover. Ponadto wstawiając schody można symulować pożar klatki schodowej oraz powtarzając miejsce uniwersalne – rozbudować możliwości symulacji pożaru pomieszczeń (np. pokój i kuchnia; kuchnia i garaż; itp.). Opcja klatki schodowej daje również możliwość prowadzenia szkoleń z zakresu akcji na wielu poziomach – z wyjściem na dach (lub odwrotnie), czy zejściem do piwnicy.

Aby zobaczyć film o ML2000 na YouTubie, kliknij tutaj.

Mobile Aircraft FIRE TRAINER® MA-3000

Mobilne makiety samolotów przeznaczone do szkolenia służb ratowniczo-gaśniczych portów lotniczych. Przy pomocy symulatorów - realnych rozmiarów mobilnych makiet samolotów, możliwe jest sprawdzenie róznych wariantów scenariuszy typowych dla lotniskowych akcji ratowniczo-gaśniczych: