Trenażery stacjonarne

Structural FIRETRAINER® T-2000

T-2000 jest komputerowo sterowanym systemem do symulacji pożarów.

Trenażer T-2000 generuje prawdziwy pożar, wysoką temperaturę i ograniczenie widoczności, dzięki czemu pozwala na wysokiej jakości praktyczne szkolenie z zakresu zwalczania pożarów. Do symulacji jako paliwo jest używany gaz.

Trenażer T-2000 może być zamontowany w nowym lub już istniejącym budynku. Stosując różne atrapy można symulować różne typy pożarów - od pomieszczeń mieszkalnych, poprzez magazyny, po pomieszczenia biurowe. Konstrukcja modułowa umożliwia różne rozmieszczenie palników. Prowadzący szkolenie ma możliwość obserwowania jego przebiegu na monitorze. Dzięki systemowi zabezpieczającemu można w razie potrzeby rzerwać symulację pożaru w każdym momencie. System zapamiętuje ćwiczenia, co pozwala dokładnie powtarzać dany scenariusz ćwiczeń.

T -2000 może być rozbudowany o dalsze elementy.