Trenażer gaśnicowy EGERIA TG-8

Trenażer gaśnicowy EGERIA TG-8 służy do prowadzenia szkoleń z praktycznego gaszenia pożarów grupy A i B przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.

Jego głównym przeznaczeniem jest nauka gaszenia pożarów w zarodku przy użyciu gaśnic o masie ładunku do 6 kg. Może także służyć do nauki gaszenia przy pomocy hydronetek i prądów wody z hydrantów wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu „żywego” ognia szkoleni uczą się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W pełni odczuwają oddziaływanie promieniowania cieplnego i uczą się sposobów skutecznego zgaszenia pożarów w zarodku. Naturalny ogień pozwala też nauczyć podawania środków gaśniczych w strefę spalania, aby uzyskać jak najszybszy efekt gaśniczy danego rodzaju prądu gaśniczego.

Aby zobaczyć film o TG-8 na YouTubie, kliknij tutaj.