Aktualności

EGERIA Sp. z o.o. uczestnikiem seminarium projektu 682/2013/MG2013 „Tworzenie struktur Ochotniczych Straży Pożarnych na Ukrainie”
20
Listopad 2013

Organizator seminarium: Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia.

Uczestnicy seminarium:

  1. Zarząd EGERIA Sp. z o.o.
  2. Zarząd OSP RP.
  3. Przedstawiciele Jednostek PSP Ukrainy.
  4. Przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia.

 

14 listopada 2013 roku na terenie Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia odbyło się seminarium „Tworzenie struktur Ochotniczych Straży Pożarnych na Ukrainie” .

Głównym celem seminarium (projektu) było zainicjowanie i wsparcie procesu tworzenia i funkcjonowania struktur ochotniczych jednostek ratowniczo-gaśniczych na Ukrainie. Celem równorzędnym była promocja sprzętu ochrony osobistej strażaka polskiej produkcji oraz przygotowanie 2 pierwszych jednostek OSP na Ukrainie, które będą stanowić bazę do dalszego rozwoju ukraińskich struktur ochotniczych straży pożarnych.

 

Projekt stanowi kontynuację projektów nr 214/2012 i 215/2012 (zrealizowanych w ramach „Dużego Konkursu” PPR) oraz 701/2012 ( w ramach Małych Grantów), w ramach których zostało w warunkach poligonowych przeszkolonych ok. 700 funkcjonariuszy ukraińskich służb ratowniczo-pożarniczych, zrealizowano dostawy specjalistycznego sprzętu polskiej produkcji oraz zainicjowano dyskusję nt. możliwości tworzenia na Ukrainie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.


Zainteresował Cię profil naszej firmy, chcesz zostać naszym partnerem lub jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty...