Aktualności

Konserwacja i naprawa węży pożarniczych
11
October 2017

Konserwacja i naprawa węży pożarniczych

 

System PREY oferowany przez firmę Egeria zapewnia profesjonalną konserwację i naprawę węży pożarniczych tłocznych.

 

Węże pożarnicze tłoczne stanowią jeden z najważniejszych elementów wyposażenia jednostek straży pożarnej. Służą zarówno podawaniu środka gaśniczego, jak i ochronie strażaka. Ich sprawność i niezawodność działania ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności i bezpieczeństwa działań ratowniczo-gaśniczych. I jak każde urządzenie techniczne, wymagają kontroli i konserwacji. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Karcie kontroli sprzętu” (załącznik) należy spełnić warunki dotyczące:

  • znakowania – trwale, czytelnie, bez pogarszania cech użytkowych,
  • konserwacji i przechowywania – mycie, suszenie, warunki przechowywania,
  • kontroli – bieżącej i okresowej,
  • próby szczelności.

W Niemczech warunki konserwacji i napraw węży reguluje norma DIN 14811:2008-01 (załącznik).

 

Myjki do węży – czy to się opłaca?

 

Powszechnie stosowane w jednostkach ochrony przeciwpożarowej są proste myjki do węży. Przy tego typu urządzeniu mycie odbywa się na placu lub w myjni samochodowej, o ile jednostka taką posiada. Zasilanie może odbywać się z sieci hydrantowej, autopompy lub pompy pożarniczej. Mycie za pomocą takiej myjki jest długotrwałe, pracochłonne i kosztowne (duże zużycie wody), a popłuczyny z mocno zabrudzonych węży, np. smarami lub olejami, trafiają do kanalizacji. W pracę zaangażowani są przynajmniej trzej strażacy.

 

Do czynności mycia dochodzi proces suszenia, przy którym używa się wind do wciągania i opuszczania węży, najczęściej zlokalizowanych w nieogrzewanych, wysokich budynkach strażnic lub wspinalniach. W okresie zimowym do suszenia służą jedynie długie ciągi kaloryferów w garażach pojazdów bojowych, co prowadzi do niszczenia węży.

 

Jednostki ratowniczo-gaśnicze muszą dysponować dostępnymi na bieżąco, dużymi zapasami węży pożarniczych. Jednak przy tak anachronicznej procedurze mycia i braku odpowiedniego zapasu węży często dochodzi do sytuacji, w której mokre lub niedosuszone węże wkładane są do samochodów gaśniczych, co również skutkuje ich szybkim zużyciem. W JRG, w których nie ma odpowiednich warunków do mycia i suszenia węży (myjnie samochodowe, wysokie ogrzewane budynki), okres zimowy to czas największych strat w zasobach węży. Można temu skutecznie zapobiec.

 

System PREY

 

System PREY zdecydowanie skróci czas odpowiedniego przygotowania węży  do działań, a jednocześnie umożliwi ich dłuższą eksploatację. System ten charakteryzuje się szeroką paletą zastosowań i wieloma walorami:

 

- urządzenia serii kompaktowej dają możliwość różnorodnej konfiguracji funkcjonalnej: namaczania, mycia, suszenia, testowania ciśnieniowego i zwijania, a dzięki zwartej konstrukcji  można je stosować w różnych  warunkach lokalowych. Urządzenia, w zależności od już posiadanego sprzętu, można tak skonfigurować, by nie dublowały się ich funkcje. Modułowa budowa umożliwia dostosowanie ich do możliwości finansowych użytkowników.

 

- jednoosobowa obsługa urządzeń przy zachowaniu dużej sprawności to kolejna zaleta – przy zastosowaniu systemu PRO1 w ciągu dwóch godzin samochód gaśniczy uzbrojony jest w te same umyte, wysuszone i sprawdzone węże, a w systemie PRO4 w tym samym czasie aż trzy samochody gaśnicze.

 

- ekologiczne mycie (urządzenia serii PRO mogą działać przy zamkniętym obiegu wody) oznacza, że brudna woda nie trafia do kanalizacji. Zużycie wody w porównaniu z myciem przy użyciu klasycznej myjki zostaje zminimalizowane (to ważne przy nowym prawie wodnym).

 

- mycie węży odbywa się pod dużym ciśnieniem, co jest gwarancją czystości węża (w systemie klasycznego mycia węże są tylko opłukane, a nie umyte).

 

- półautomatyczne lub zautomatyzowane urządzenia zapewniają komfort pracy strażaka, który po długiej i często bardzo wyczerpującej akcji ratowniczo-gaśniczej musi umyć, wysuszyć i zwinąć użyte węże.

 

- badanie stanu technicznego węży poprzez próbę ciśnieniową zmniejsza prawdopodobieństwo awarii węży podczas podawania środka gaśniczego (zasada stałego podawania środka), a podczas prowadzenia linii gaśniczych na klatkach schodowych eliminuje niepotrzebne straty popożarowe.

 

- urządzenie do naprawy węży – pozwala na samodzielne wykonywanie taśmowania łączników i na klejenie węży. Szkoły pożarnicze w swojej podstawie programowej  mają m.in. za zadanie uczyć adeptów sztuki pożarniczej taśmowania węży, do czego powinny być wykorzystywane tzw. stanowiska ćwiczebne.

 

- jednostki ochrony przeciwpożarowej mogą dokonywać zakupów węży bez łączników i wykorzystywać sprawne łączniki ze starych węży, bez konieczności oddawania ich na złom.

 

- urządzenia wchodzące w skład systemu PREY wykonane są ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych, co gwarantuje możliwość ich wieloletniej eksploatacji.

 

Egeria oferuje też system znakowania węży kodem kreskowym, usprawniający tworzenie dokumentacji i zarządzanie sprzętem.

 

Profesjonalna wężownia  w JRG

 

Urządzenia systemu PREY zapewniają prawidłową, profesjonalną obsługę węży. Systemy zautomatyzowane zamortyzują się szybko w szkołach, na poligonach, w dużych JRG czy serwisach prowadzących wężownie dla większej liczby użytkowników.

 

W programie modernizacji służb na lata 2017-2020 przewidziane są środki na zakup sprzętu oraz inwestycje budowlane. Daje to możliwość nie tylko realizacji zakupów uzupełniających, lecz także zaprojektowania i wyposażenia od podstaw nowoczesnych wężowni, które powinny stanowić niezbędny element infrastruktury każdej JRG.

 

Szczegółowe informacje dotyczące systemu PREY dostępne są tutaj

        

autor: Andrzej Sławomir Woźniak

współpraca st. bryg. w st. spocz. Andrzej Barnaś

Autor jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydz. MEiL. W branży pożarniczej od ponad 30. lat. Od 1989 r. właściciel i Pprezes Zarządu Egeria Sp. z o.o.

Założyciel i w latach 1996 – 2005 Prezes Zarządu MSA AUER Polska.


Do you find our business interesting? If you wish to become a partner or partake in our offer please do not hesitate to...