Oprogramowanie

integrated Detection System - Telemetry IDS-T jest nowatorskim rozwiązaniem, opracowanym przez zespół R&D firmy EGERIA, pozwalającym spojrzeć z nowej perspektywy na zdalną detekcję gazów i oparów substancji niebezpiecznych, takich jak Toksyczne Środki Przemysłowe (TŚP) oraz Trujące Środki Bojowe (TŚB).

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu umożliwiającemu połączenie kilku detektorów typu RAPID w sieć w sposób skoordynowany, możliwe stało się odwzorowanie na mapie dokładnego położenia chmury gazów oraz jej kształtu i koncentracji. Znając podawane przez system IDS-T charakterystyki fizyko-chemiczne wykrytych substancji lotnych użytkownik jest w stanie przewidzieć zachowanie obłoku w danym terenie przy posiadaniu podstawowych danych meteorologicznych. Uzyskane w ten sposób dane oraz przewidywane zachowanie obłoku są nie ocenione w sytuacji zarządzania sytuacją kryzysową, pozwalają na podejmowanie trafnych i szybkich decyzji mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałego zdarzenia.

Jak to działa

System IDS-T działa w oparciu o niezawodne urządzenie zdalnej detekcji skażeń RAPID firmy BRUKER. Dzięki zastosowaniu unikatowego rozwiązania sprzętowo - programistycznego uzyskano możliwość połączenia w sieć w sposób skoordynowany kilku tego typu urządzeń. Każde z podłączonych do systemu IDS-T urządzeń typu RAPID działa w sposób autonomiczny, skanując zadany obszar w poszukiwaniu niebezpiecznych gazów i oparów. Zdolność do wykrycia ponad dwudziestu substancji jednocześnie w promieniu do 5 km czyni to urządzenie bezkonkurencyjnym na rynku zdalnej detekcji skażeń. Każde z urządzeń w czasie rzeczywistym przekazuje informacje o wykrytych substancjach do systemu IDS-T czyniąc system bardziej niezawodnym dzięki redundancji pomiaru. Przekazane do systemu IDS-T dane o wykrytej substancji są analizowane a rezultat analizy jest bezpośrednio prezentowany na ekranie komputera w postaci informacji graficznej naniesionej na mapę. Wizualizacja wykrytego obłoku na mapie zawierającej informacje o urbanizacji oraz ukształtowaniu terenu pozwala określić stopień zagrożenia chemicznego dla ludności z zagrożonego obszaru oraz środowiska.

Jakie elementy są niezbędne do działania systemu

Podstawowymi elementami działającego systemu są urządzenia typu RAPID oraz oprogramowanie IDS-T. Do prawidłowego działania systemu IDS-T wymagane są minimum dwa urządzenia typu RAPID połączone poprzez ethernet z komputerem.

Co daje system IDS-T

System IDS-T pozwala dostarczyć w sposób niezawodny w czasie rzeczywistym informacje o powstałym zagrożeniu chemicznym. Pozyskane dane są odwzorowywane na mapie zarejestrowanej w systemie wraz z podstawowymi danymi metrycznymi, koncentracją, kształtem chmury, zawartymi w niej substancjami. Umożliwia to współpracę z zintegrowanymi systemami zarządzania kryzysowego ułatwiając koordynację działań oraz proces decyzyjny.

Podstawowe zalety systemu IDS-T:

wykrywanie i identyfikacja ponad 20 substancji chemicznych jednocześnie w promieniu do 5 km identyfikacja położenia, kształtu, koncentracji obłoków gazów oraz oparów substancji niebezpiecznych odwzorowanie obłoku gazów na mapie możliwość wykorzystania własnych map o wymaganej skali oraz dokładności odwzorowania ukształtowania terenu zdolność monitorowania zarówno obszarów otwartych jak i zakładów przemysłowych oraz obiektów sportowych redundantne badanie obszaru, sygnał z co najmniej dwóch detektorów